LETECKÁ ŠKOLA

LETECKÁ ŠKOLA

PPL (A)          NIGHT          IR-SEP (A)          CPL (A)

 

CENÍK 1.1.2020

Licence soukromého pilota letounů je určena nejen pro zájemce o rekreační létání, ale slouží také jako startovní pro výcvik profesionálního pilota. Má téměř celosvětovou platnost a po složení zkoušky z letecké angličtiny můžete létat i do zahraničí. Opravňuje držitele vykonávat funkci velícího pilota nebo druhého pilota jakéhokoliv letounu nasazeného na neobchodní lety. Podle potřeby je možno jí rozšířit o lety v noci (night), přístrojovou doložku IR(A) nebo kvalifikaci pro vícemotorové typy MEP.

Proč absolvovat výcvik PPL(A) právě u nás?

 • Létáme na letounech Cessna 172 za cenu menší Cessny 152. ​
 • Cessna 172 se chová jako větší letadlo a je pohodlnější na cestování​​.
 • Našim absolventům nabízíme výhodnou cenu za pronájem letounu i po absolvování výcviku za účelem nalétání dodatečných hodin.
 • ​Student má během výcviku možnost používat firemní leteckou databázi a plánovací programy (JeppView, EuroFPL, apod.).
 • V letadle je instalovaný iPad s přístupem na internet, který nabízí možnost navigace a plánování letu.

vstup-teorie-praxe

Vstupní požadavky

Minimální věk pro zahájení výcviku je 16 let, pro získání licence 17 let. Adept musí být držitelem platného zdravotního osvědčení II. třídy. Toto osvědčení lze získat v Ústavu leteckého zdravotnictví (ÚLZ) v Praze 6 – jedná se o placenou vstupní lékařskou prohlídku u specializovaných lékařů. Pokud nemáte závažné zdravotní problémy, lékař Vás uzná schopným a přidělí Vám zdravotní osvědčení. Na prohlídku je třeba se objednat předem na dispečinku ÚLZ – tel.: +420 973 212 455.​

Teoretická výuka

Před zahájením praktického létání musí uchazeč získat teoretické základy zahrnující letecký zákon, meteorologii, všeobecné znalosti letadla, lidskou výkonnost, základy letu a komunikaci. V průběhu praktického výcviku probíhá další výuka teorie, která je zaměřena především na otázky letecké navigace, aerodynamiky, meteorologie a samozřejmě na přípravu před závěrečnou pilotní zkouškou.

Praktický výcvik

Celková doba výcviku je 45 letových hodin a v naší škole jej provádíme na letounech Cessna 172. Výcvik začíná seznámením se s letadlem a jeho letovými vlastnostmi. Dále se učí létání na hranici omezení letounu a různé nouzové situace. Během výcviku absolvujete několik navigačních letů, nejdříve pod dozorem instruktora a poté i samostatně. Nejdelší přelet je stanoven na 270 km se dvěma mezipřistáními na cizích letištích. Jelikož létáme z mezinárodního letiště v Brně-Tuřanech, získáte navíc povědomí o pohybu na velkém letišti. Po absolvování výcviku PPL(A) budete dostatečně připraveni pro bezpečné létání po České republice. Délka praktické výuky se dá nejlépe vyjádřit počtem cca 20 tzv. letových dnů. Letový den znamená pro klienta den, kdy nás může navštívit na dobu 3-4 hodin (předletová příprava, 1-3 hodiny letu, poletový rozbor) a kdy jsou vyhovující meteorologické podmínky. Při velmi intenzivní docházce je možné výcvik absolvovat za měsíc, průměrná délka kurzu je nejčastěji kolem 4-6 měsíců.

 

LÉTÁNÍ V NOCI

 

První kvalifikací, kterou si piloti většinou dělají po získání průkazu PPL, je kvalifikace pro létání v noci. Tuto kvalifikaci je možno absolvovat již jako součást kurzu soukromého pilota letounů – PPL (A). Zároveň je NIGHT nezbytnou podmínkou pro zahájení výcviku létání podle přístrojů – IR (A) a pro získání licence obchodního pilota – CPL (A).

Opravňuje svého držitele k absolvování letů v noci za pravidel VFR (let s vizuální referencí země). Teoretická ani praktická zkouška není požadována, kvalifikace je po ukončení kurzu přímo zapsána do průkazu způsobilosti žáka. Délka výcviku je 5 hodin létání v noci včetně několika přeletů s instruktorem.

 

PŘÍSTROJOVÁ DOLOŽKA IR(A)

 

Létání podle přístrojů umožňuje držiteli kvalifikace IR létat za téměř jakýhkoliv meteorologických podmínek. Žák absolvuje výcvik podle schválené osnovy, která zahrnuje traťové lety IFR, sestupy a nouzové postupy za IFR. V naší letecké škole poskytujeme výcvik pro získání přístrojové doložky pro jednomotorové letouny IR/SEP.

Vstupní požadavky:​

​Žadatel o zařazení do výcviku pro získání doložky IR musí splnit následující požadavky:

 • Být držitelem platné licence PPL(A) nebo CPL(A).
 • Být držitelem kvalifikace pro létání v noci NIGHT.
 • Mít celkový nálet 50 hodin na přeletech jako velitel.

vstup-teorie-praxe

Teoretická výuka

Uchazeč o doložku IR musí absolvovat teoretický kurz v délce trvání 200 hodin nebo absolvovat teoretický kurz ATPL jehož součástí je i výuka létání podle přístrojů.

Praktický výcvik

Délka praktického výcviku je předpisem stanovena na 50 hodin, z nichž 30 může být absolvováno na simulátoru (FNTP II).

Teoretické zkoušky

Teoretické zkoušky probíhají na ÚCL a mají podobnou strukturu jako zkoušky PPL.

Praktická zkouška

​Praktická zkouška spočívá ve zhruba hodinu a půl trvajícím letu s examinátorem.

Zápočet předchozí praxe

Držitelé kvalifikace CPL(A) mohou absolvovat zkrácený výcvik IR v délce 45 hodin (30 hodin na simulátoru, 15 hodin
na letounech). Držitelé kvalifikace IR(H) absolvují 10 hodin výcviku létání podle přístrojů na letounech.

 

Výcvik CPL (A)

 

Vstupní požadavky:​

​Žadatel o zařazení do výcviku pro získání doložky CPL (A) musí splnit následující požadavky:

 • Být držitelem platné licence PPL(A).
 • Být držitelem kvalifikace pro létání v noci NIGHT.
 • Být držitelem ICAO english level 4 nebo vyšší
 • Být držitelem Medical certificate 1
 • Mít celkový nálet 100 hodin na přeletech jako velitel.

Teoretická výuka

Uchazeč o CPL (A) musí absolvovat teoretický kurz CPL (A) nebo ATPL.

Praktický výcvik

Délka praktického výcviku je předpisem stanovena na 50 hodin.

Teoretické zkoušky

Teoretické zkoušky probíhají na ÚCL a mají podobnou strukturu jako zkoušky PPL.

Praktická zkouška

​Praktická zkouška spočívá ve zhruba hodinu a půl trvajícím letu s examinátorem.

Zápočet předchozí praxe

Držitelé kvalifikace IR-SEP mohou absolvovat zkrácený výcvik CPL (A) v délce 15 hodin.